Testowanie oprogramowania jest procesem uruchamiania programu lub aplikacji z zamiarem znalezienia błędów oprogramowania. Można również powiedzieć, że jest to proces walidacji i weryfikacji tego, czy program, aplikacja lub produkt: Spełnia wymagania biznesowe i techniczne zgodne z zamierzeniem projektu.

Zastanawiasz się jaki kurs z testowania oprogramowania wybrać?

Zapoznaj się z naszą listą dostępnych kursów testowania oprogramowania – w całości w języku polskim, od sprawdzonych nauczycieli!